รับทุนไฟฟ้า

tn รบทนกฟผ.210960 ๑๗๑๑๑๐ 0039

 

เนื่องด้วยสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว จะมอบทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนในพื้นที่ จำนวน 23 ทุน ณ โรงเรียนบ่อทองวิทยา