เขตพื้นที่

tn IMG 6524

 

ว่าท่ีร้อยตรีธงชัย   ก้อนสันทัด ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตพร้อมทั้งรางวัลให้กับนักเรียนที่ดูแลเขตพื้นท่ีรับผิดชอบดีที่สุดในระดับ ม.ต้นและระดับ ม.ปลาย