header

กิจกรรมวันลอยกระทง

IMG 0334

 

22 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมร่วมกับวัดโนนฝาวพุทธารามจัดการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2561 โดยมีผู้เข้าประกวดจากตำบลวังตะเคียน ตำบลวังท่าช้าง เข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก มีการแสดงความสามารถของนักเรียนและการแสดงสดดนตรี เป็นการสร้างสีสันให้กับงานลอยกระทงเป็นอย่างมาก

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com