header

ค่ายกีฬา

tn DSC 0408

 

29-30 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดโครงการ "ค่ายเสริมทักษะกีฬาฟุตบอล" เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้น เรียนรู้เทคนิคการเล่นจากคุณครูผู้มีความรู้ความสามารถ

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com