header

เลือกประธานนักเรียน 61

tn 47312613 361016341326118 7282757129344122880 n

 

งานส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม ได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีการใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตย มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำหน้าที่ประธานนักเรียน

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com