คริสต์มาส

tn 50125809 381318899295862 2481743442066014208 o

 

28 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของวันคริสต์มาส ประวัติความเป็นมา รวมถึงได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้