header

เด็กเก่งวังตะเคียน

tn 1

 

8 มกราคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งทั้งหลายด้วยจ้า

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com