เด็กเก่งวังตะเคียน

tn 1

 

8 มกราคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งทั้งหลายด้วยจ้า