header

ยินดีกับครูสุพนา

tn 1

 

10 มกราคม 2562 (ช่วงเช้า) ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูสุพนา จันทร์น้อย ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

 

 

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com