คณะอ.ก.ต.ป.น.สพม.7

tn 1

 

10 มกราคม 2562 (ช่วงบ่าย) นายอภิเชษฐ์ ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม และคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2562-2565 โดยนำเสนอกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในปีที่ผ่านมา และกิจกรรมที่กำลังดำเนินการในปีปัจจุบันอีกด้วย