header

มอบเกียรติบัตรสุขศึกษา

1

 

14 มกราคม 2562

นายอภิเชษฐ์  ชมภู  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม  มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com