header

มอบเกียรติบัตรคณิตศาสตร์

2

 

17 มกราคม 2562 

          นายอภิเชษฐ์  ชมภู  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม  มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  และมอบเกียรติบัตรแก่คณะครูผู้ฝึกสอน เพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาต่อไป 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com