header

สารวัตรนักเรียนชุดใหม่

1

 

17 มกราคม 2562

นายอภิเชษฐ์  ชมภู  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม  เป็นประธานในการมอบปลอกแขนสารวัตรนักเรียนให้แก่ประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหม่ จำนวน 25 คน ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com