header

มอบเกียรติบัตรวิทยาศาสตร์

1

 

21 มกราคม 2562

             นายอภิเชษฐ์  ชมภู  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม  มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน  ที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมต่างๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่นักเรียนได้พัฒนาฝีมือกันต่อไป

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com