header

ครูผู้ฝึกซ้อมเทเบิลเทนนิส

1 92

 

23  มกราคม 2562

   โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม  ต้อนรับคุณครูผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส  คือ คุณครูธวัชชัย   เรียงทองหลาง  ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถทางด้านกีฬาเทเบิลเทนนิส  เคยเป็นผู้ฝึกซ้อมให้กับชุดกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  เข้ามาให้ความรู้  สอนเทคนิคการเล่น  แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักเรียนผู้มีความสนใจ

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com