header

มอบเกียรติบัตรศิลปะ

001

 

23 มกราคม 2562

นายอภิเชษฐ์  ชมภู  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม  มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและครูที่เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  เพื่อเป็นกำลังใจให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com