header

ธนาคารขยะ

tn IMG 6742

 

11 กุมภาพันธ์ 2562 นายอภิเชษฐ์ ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม เป็นประธานเปิดโครงการ วค.ช่างเหล็ก / ธนาคารขยะ / พัฒนางานบ้าน งานประดิษฐ์ งานอาชีพ ร่วมรับชมผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และรับฟังการนำเสนอโครงงาน เพื่อต่อยอดสำหรับการนำไปประกอบอาชีพ รวมถึงการศึกษาต่อในอนาคต

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com