header

แสดงความยินดี

tn IMG 6815

 

ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณครูสัมฤทธิ์ นาดี และคุณครูบุญฤทธิ์ ตระกูลธรรมชาติ ที่สอบได้เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา ขอให้ทั้งสองท่านรุ่งเรืองและเจริญในหน้าที่การงาน

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com