header

ความสะอาดเขตพื้นที่

2762 เขตพนท ๑๙๐๗๐๓ 0007

2 กรกฎาคม 2562  นายอภิเชษฐ์  ชมภู  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม  มอบเกียรติบัตรและของรางวัลแก่ตัวแทนชั้นเรียนที่ชนะเลิศการประกวดทำความสะอาดเขตพื้นที่  ประจำเดือนมิถุนายน 2562

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com