header

ทบทวนคำปฏิญาณตน

1 9

1 กรกฎาคม 2562  นายอภิเชษฐ์  ชมภู  ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม  เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ ลานพิธีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com