ทบทวนคำปฏิญาณตน

1 9

1 กรกฎาคม 2562  นายอภิเชษฐ์  ชมภู  ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม  เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ ลานพิธีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม