header

เปิดรั้ว รร.แพทย์ทหาร

1 58

10 กรกฎาคม 2562 คุณครูสุรพีร์  วงษ์อุดม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา  ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ครั้งที่ 22 และเข้าร่วมกิจกรรม "เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ทหาร ปี 2562" ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com