เปิดรั้ว รร.แพทย์ทหาร

1 58

10 กรกฎาคม 2562 คุณครูสุรพีร์  วงษ์อุดม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา  ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ครั้งที่ 22 และเข้าร่วมกิจกรรม "เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ทหาร ปี 2562" ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า