header

ปลูกต้นไผ่

IMG 6516

12 กรกฎาคม 2562  นายอภิเชษฐ์  ชมภู  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม  นำนักเรียนปลูกต้นไผ่ ณ บริเวณแปลงนาสาธิตโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เรียนรู้วิธีการปลูก และประโยชน์ที่จะได้รับจากการปลูกไผ่

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com