×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

ปลูกต้นไผ่

IMG 6516

12 กรกฎาคม 2562  นายอภิเชษฐ์  ชมภู  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม  นำนักเรียนปลูกต้นไผ่ ณ บริเวณแปลงนาสาธิตโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เรียนรู้วิธีการปลูก และประโยชน์ที่จะได้รับจากการปลูกไผ่

{gallery}album/62-07-12{/gallery}