ถวายเทียนพรรษา

IMG 6594

12 กรกฎาคม 2562  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา  เนื่องในสัปดาห์วันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ณ หอประชุมโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศานาและการสืบทอดประเพณีในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดี