header

สัมภาษณ์ขอรับทุนATAC

9ก.ค.เขารบการสมภาษณทนATAC ๑๙๐๗๓๑ 0006

9 กรกฎาคม 2562 คุณครูขวัญฤทัย  อร่ามศรี  นำนักเรียนเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุน  จำนวน 5 คน ณ บริษัท ไอซิน ไทย ออโตโมทีฟคาสติ้ง จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com