header

แข่งขันกิจกรรมธนชาติ

S  21422091

2 สิงหาคม 2562 คุณครูนิพล  จำศรี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในโครงการ "ธนชาติริเริ่ม เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย" ครั้งที่ 48 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  รอบคัดเลือกภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 ณ ธนาคารธนชาติ กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com