header

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

020862ปลกปา ๑๙๐๘๐๒ 0146

2 กรกฎาคม 2562 นายอภิเชษฐ์  ชมภู  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมโครงการ "รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน" ประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนและประชาชนร่วมกันปลูกป่า ดูแลรักษาป่าในที่สาธารณะของชุมชน ณ พื้นที่ป่าชุมชนทุ่งหนองเอวะเม ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com