header

วันแม่แห่งชาติ

วนแม ๑๙๐๘๐๙ 0035

 9 สิงหาคม 2562  นายอภิเชษฐ์  ชมภู  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมลงนามถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม  ในโอกาสนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆในกิจกรรมวันแม่และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com