header

สัปดาห์อาเซียน

อาเซยน ๑๙๐๘๐๙ 0158

9 สิงหาคม 2562 (ช่วงบ่าย) นายอภิเชษฐ์  ชมภู  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม เป็นประธานเปิดงาน "กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน" ประจำปีการศึกษา 2562 มีการจัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศต่างๆ และนำตัวอย่างอาหารของประเทศในอาเซียนมาจำหน่าย เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียน

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com