header

ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส

tn 317386

 

รายงานผลการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ คัดเลือกตัวแทนจังหวัดปราจีนบุรี ณ. โรงยิมโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใหม่ท่าพาณิชย์)

1. นายญาณวุฒิ เรืองบันเทิง
ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1

2. เด็กชายชัยมงคล อยู่ประพันธ์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2

ซึ่งทั้ง 2 คนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อไปแข่งขันในระดับภาค
ที่จังหวัดตราด ในลำดับต่อไป

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com