header

โครงการจิตอาสา

tn 1

 

วันที่ 5 กันยายน 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนจัดกิจกรรม โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมนำโดย นายอภิเชษฐ์ ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com