header

มอบเกียรติบัตรสัปดาห์ห้องสมุด

tn 70148762 961888564162026 5772961672511619072 o

 

3 กันยายน 2562
โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมจัดกิจกรรมการแข่งขันสัปดาห์ห้องสมุด จึงมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันได้รับรางวัลในรายการแข่งขันต่างๆ เช่น เขียนตามคำบอก หนังสือเล่มเล็ก คนทันข่าว เป็นต้น

 

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com