header

เปตองวังตะเคียนคัพครั้งที่ 1

tn 3

 

13 กันยายน 2562
โรงเรียนวังตะเคียนจัดการแข่งขัน เปตองวังตะเคียนคัพ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ได้รับการตอบรับและเข้าร่วมการแข่งขันจากโรงเรียนใกล้เคียง

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com