header

ตลาดนัดอาชีพ

tn 1

 

13 กันยายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพจัดกิจกรรมตลาดอาชีพ เพื่อส่งเสริมทางเลือกด้านอาชีพให้กับนักเรียน ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย และยังมีการใ้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเปิดร้านขายของในด้านที่ตนสนใจ

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com