header

ประกวดเขตพื้นที่

o5f7421ccc81d78806e3314d60705d2c5 44279850 ๑๙๑๒๑๑ 0003

4 ธันวาคม 2562 นายอภิเชษฐ์  ชมภู  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม มอบเกียรติบัตรและของรางวัลแก่ห้องเรียนที่ชนะเลิศการประกวดเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com