header
×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ

92หตถกรรมระดบชาต

คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดสมุทรปราการ  โดยโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 27 รายการ  ผลการแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทอง 6 รายการ  เหรียญเงิน 12 รายการ  เหรียญทองแดง 7 รายการ และรางวัลเข้าร่วม 2 รายการ

{gallery}album/62-12-07{/gallery}

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com