header

Zero Tolerance

53127

นางสาววริศรา  หวันทา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเขียนเรียงความ  ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมีนายวัลลภ  ประวัติิวงค์  นายอำเภอกบินทร์บุรี  เป็นผู้มอบรางวัล

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com