header

โรงเรียนธนาคาร พ.ย.62

IMG 8420

นายอภิเชษฐ์  ชมภู  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม  มอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีวินัยในการออมยอดเยี่ยม  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการประหยัด เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการเก็บออม

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com