header

ถวายเทียนจำนำพรรษา

แหเทยนพรรษา 2563 ๒๐๐๗๒๐ 138

 3 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม ได้จัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา เพื่อเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมที่ดีงามตามแนวทางของพุทธศาสนิกชนที่ดี

แหเทยนพรรษา 2563 ๒๐๐๗๒๐ 138แหเทยนพรรษา 2563 ๒๐๐๗๒๐ 134แหเทยนพรรษา 2563 ๒๐๐๗๒๐ 97แหเทยนพรรษา 2563 ๒๐๐๗๒๐ 81แหเทยนพรรษา 2563 ๒๐๐๗๒๐ 76แหเทยนพรรษา 2563 ๒๐๐๗๒๐ 38แหเทยนพรรษา 2563 ๒๐๐๗๒๐ 32แหเทยนพรรษา 2563 ๒๐๐๗๒๐ 18แหเทยนพรรษา 2563 ๒๐๐๗๒๐ 12

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com