สื่อออนไลน์สร้างสรรค์

IMG 0223

 14 กรกฎาคม 2563 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น DJ TEEN ปีงบประมาณ 2563 "การอบรมผลิตสื่อออนไลน์สร้างสรรค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รุ่นที่ 2"

IMG 0204IMG 0182IMG 0183IMG 0188IMG 0194IMG 0214IMG 0223IMG 0282IMG 0336