header

สพม.7เดินวิ่งเพื่อการศึกษา

757625

 4 ตุลาคม 2563 นายอภิเชษฐ์ ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม "สพม.7 เดิน-วิ่งเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1" เพื่อหารายได้สมทบเข้ากองทุุนเฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน "กองทุน ฉก.ชน.สพม.7" ณ ป่าในเมืองเขาอีโต้ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

757625757619757621757620757622757627

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com