header

โรงเรียนธนาคาร ก.ย.

IMG 1258

 6 ตุลาคม 2563 นายอภิเชษฐ์ ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม มอบรางวัลแก่นักเรียนที่มีวินัยในการออมยอดเยี่ยม ประจำเดือนกันยายน 2563

IMG 1258IMG 1253IMG 1248IMG 1235IMG 1244IMG 1239IMG 1233

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com