header

พัฒนาทักษะอาชีพ

IMG 8424

 7 ธันวาคม 2563 นายอภิเชษฐ์ ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม เปิดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ โดยมีการอบรมให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ณ หอประชุมโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม โดยคณะวิทยากรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

IMG 8528IMG 8551IMG 8945IMG 8576IMG 8593IMG 8689IMG 8704IMG 8711IMG 8730IMG 8876IMG 8731IMG 8789IMG 8906IMG 8980IMG 9002IMG 9099IMG 9143IMG 8871

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com