header

รับรางวัล คปภ.(ภาค)

42349

 17 ธันวาคม 2563 คุณครูพิมพ์พรรณ ลีลา นำตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมประกวด โครงการยุวชนประกันภัยประเภทเพลง (ระดับภาค) เข้ารับรางวัล ณ คปภ. จังหวัดนครนายก โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

423494234842347

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com