รับรางวัล คปภ.(ภาค)

42349

 17 ธันวาคม 2563 คุณครูพิมพ์พรรณ ลีลา นำตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมประกวด โครงการยุวชนประกันภัยประเภทเพลง (ระดับภาค) เข้ารับรางวัล ณ คปภ. จังหวัดนครนายก โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

423494234842347