header

ตรวจเชื้อโควิด-19

IMG 1203

 22 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครูและนักเรียน ได้รับการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-2019) ได้รับความอนุเคราะห์จากสาธารณสุขอำเภอกบินทร์บุรีร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเคียน ทำการตรวจ ณ หอประชุมโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม

IMG 1203ตรวจโควท ๒๑๐๒๒๓ 0IMG 1202IMG 1130IMG 1126IMG 1123IMG 1119IMG 1114

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com