header

สอบธรรมศึกษา 2563

050364สอบธรรมศกษา ๒๑๐๓๑๐ 8

 5 มีนาคม 2564 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมเป็นศูนย์สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

050364สอบธรรมศกษา ๒๑๐๓๑๐ 5050364สอบธรรมศกษา ๒๑๐๓๑๐ 0050364สอบธรรมศกษา ๒๑๐๓๑๐ 4050364สอบธรรมศกษา ๒๑๐๓๑๐ 8050364สอบธรรมศกษา ๒๑๐๓๑๐ 11050364สอบธรรมศกษา ๒๑๐๓๑๐ 13

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com