header

รับเกียรติบัตร คปภ.

1 34

 

10 มีนาคม 2564 นายรชฏ เกตุบรรจง ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยคณะ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนและคุณครูที่ปรึกษาผลงาน ในการประกวดผลงานนักเรียนโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2563 ประเภทเพลงและหนังสั้น โดยได้รับรางวัลดังนี้
1. ประเภทเพลง รับรางวัลชนะเลิศ (ระดับจังหวัด)
2. ประเภทหนังสั้น รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ระดับจังหวัด)
3.ประเภทเพลง รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ระดับภาค)
1 341 311 271 21 151 201 361 511 401 481 721 751 621 651 671 681 711 761 781 811 821 85

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com